top of page
Save Extra Logo

Save Extra phải là liên kết cuối cùng để đi đến đặt hàng trên website/ứng dụng của đối tác và chốt đơn ngay sau đó!

Mua sắm hoàn tiền

Với mỗi đơn mua thành công thông qua Save Extra, đối tác sẽ trả hoa hồng, và chúng tôi sẽ chia sẻ một phần thông qua hoàn tiền cho bạn! 

Khi giới thiệu bạn bè sử dụng và thực hiện mua hàng thành công tại các đối tác mua sắm online của Save Extra, bạn và người được giới thiệu sẽ cùng được nhận thưởng 50.000đ

Nội dung chương trình

📌 Cách thức tham gia


Người giới thiệu


⦿ Vào tài khoản Save Extra, mục Referral / Giới thiệu bạn

⦿ Sao chép đường link giới thiệu và gửi cho bạn bè

⦿ Nhận thưởng vào số dư khả dụng khi đủ điều kiện theo thể lệ


Người được giới thiệu


⦿ Đăng ký tài khoản Save Extra thông qua đường link giới thiệu

⦿ Mua sắm online với đối tác hoàn tiền của Save Extra (theo hướng dẫn và lưu ý)

⦿ Nhận thưởng vào số dư khả dụng khi đủ điều kiện theo thể lệ 


📌 Chi tiết thể lệ


Điều kiện để nhận thưởng 50.000đ giới thiệu bạn


Bạn sẽ nhận được tiền thưởng cộng vào số dư khả dụng mỗi khi giới thiệu bạn bè thực hiện thành công các bước sau đây:


Người được bạn giới thiệu:

 1. Đăng ký tài khoản Save Extra thông qua đường dẫn giới thiệu

 2. Click "Đi đến trang chủ" tại trang được dẫn đến sau khi đăng ký thành công

 3. Mua sắm hoàn tiền thành công và có tổng giá trị mua hàng (là giá trị được nhà bán hàng ghi nhận để tính hoàn tiền) tích lũy tối thiểu 100.000đ thông qua Save Extra

 4. Hoàn tiền từ các đơn hàng ở mục (3) được nhà bán hàng duyệt và chuyển sang trạng thái "Đã xác nhận" trên Save Extra


Điều kiện để người được giới thiệu nhận thưởng 50.000đ


Tiền thưởng sẽ được cộng vào số dư khả dụng của người được giới thiệu khi tích lũy tối thiểu 100.000đ số dư khả dụng từ hoàn tiền khi mua sắm (không bao gồm tiền thưởng từ tham gia các chương trình của Save Extra) và thực hiện thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

 1. Người được giới thiệu hoàn thành đăng ký thông qua đường link giới thiệu của bạn và Click "Đi đến trang chủ" tại trang được dẫn đến sau khi đăng ký tài khoản

 2. Đơn hàng bị từ chối/hủy/đổi trả, không được nhà bán hàng duyệt hoàn tiền đều sẽ không hợp lệ trong chương trình


Quy định chung


Save Extra có toàn quyền quyết định chỉnh sửa hoặc thay thế các điều khoản và điều kiện trên, cũng như từ chối tiền thưởng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

Những trường hợp được xem là KHÔNG HỢP LỆ để nhận tiền thưởng và có thể dẫn đến vô hiệu hóa tài khoản nếu vi phạm nhiều lần:

 • Tự giới thiệu bản thân

 • Đăng đường dẫn giới thiệu tại bất kỳ trang website/fanpage của các đối tác hoàn tiền của Save Extra

 • Xóa bỏ thông tin tài khoản đã đăng ký trước đó để lập lại tài khoản khác

 • Sử dụng các phương pháp không phải là giới thiệu, để dẫn link và điều hướng người dùng, tạo lưu lượng truy cập đến đường link giới thiệu của bạn

 • Người giới thiệu và người được giới thiệu sử dụng chung một thiết bị để đăng ký Save Extra

 • Các trường hợp được Save Extra xác định là gian lận, không tuân thủ mục đích chương trình giới thiệu bạn trải nghiệm Save Extra


Quy trình trao thưởng


Mô tả quy trình tham gia Chương trình giới thiệu bạn:

Đối với người giới thiệu:

 • Được cập nhật tiền thưởng chờ xử lý tại mục Referral / Giới thiệu bạn trong vòng 24h kể từ khi người được giới thiệu đăng ký tài khoản và click Đi đến trang chủ thành công theo thông tin tại đường link giới thiệu của bạn

 • Được cập nhật tiền thưởng vào số dư khả dụng hoàn tiền trong vòng 24h kể từ khi thỏa mãn các điều kiện nhận thưởng

Đối với người được giới thiệu:

 • Được cập nhật tiền thưởng ở trạng thái "Chờ xác nhận" tại mục Hoàn tiền trong vòng 24h kể từ khi đăng ký tài khoản và click "Đi đến trang chủ" thành công theo thông tin tại đường link giới thiệu được chia sẻ

 • Được cập nhật tiền thưởng vào số dư khả dụng trong vòng 24h kể từ khi thỏa mãn các điều kiện nhận thưởng và số dư khả dụng từ mua sắm hoàn tiền tích lũy tối thiểu 100.000đ trở lên


Hãy bắt đầu truy cập mục Referral, sao chép đường dẫn của bạn và giới thiệu bạn bè trải nghiệm Save Extra nhé!

Giới thiệu bạn

Giới thiệu bạn
bottom of page